SeeTec > SeeTec 5

SEETEC 5 ENTERPRISE

SeeTec 5 Enterprise je predhodnik softver SeeTec Cayuga Infinity – koji takođe predstavlja moćno rešenje u video menadžmentu jer nudi fleksibilnost i skalabilnost za projekte svih veličina.
SeeTec 5 Enterprise se može krojiti po specifičnim potrebama svakog kupca zahvaljući poboljšanjima platforme koja pruža više mogućih rešenja i neograničenim mogućnostima proširenja.
Iz toga razloga ovaj softver je naročito pogodan za srednje i velike IP video projekte. Pomoću SeeTec 5 Enterprise može se upravljati sa bilo kojim brojem kamera na bilo kojem broju servera – prema tome softver zadovoljava sve zahteve, čak i kod velikih projekata sa nekoliko hiljada kamera na različitim lokacijama.
Ekstremno visoke performanse strukture klijenta-server koja nudi podršku za do 250 kamera po serveru. SeeTec 5 Enterprise je pored ovoga i jedno od najsigurnijih rešenja za video menadžemt na svetu. Kao dodatak bezbednom čuvanju infomacija slike u bazi podataka, on omogućava dosledno kodiranje protoka slika sa kamera preko servera do klijenta.
Enterprise izdanje takođe poseduje raznovrsne funkcije u oblasti zaštite podataka i bezbednosti podataka.

img
Karakteristike

 • Platforma- nezavisno softversko rešenje bazirano na standardnoj IT tehnologiji
   - Podrška brojnim Windows operativnim sistemima
   - Optimiziran za sistem sa više pocesora i 64 bitna okruženja
   - Integracija I/O modula i primenadrugih proizvođača
 • Integracija kamera i video kodera svih vodećih proizvođača
 • Snimanje zvuka i videa
   - Podržava sve standarne formate kompresije kao što su MJPEG, MPEG4, H.264, MxPEG
   - Prikazuje i snimaviše protoka podataka po kameri
   - Izvoz slikovnih podataka ( delovi snimaka ili pojedinačnih slika, kodiranih ili otvorenih)
   - VoIP/SIP podrška (opciono)
 • Aktiviranje više ekrana
 • Moćno upravljanje korisnicima
 • PTZ kontrola (kontrola preko ekrana ili džojstika)
 • Prava struktura klijent/server
   - Neograničen broj kamera po projektu sa 3500 fps po serveru
   - Podeljene/umreženeinstalacije
   - Daljinski pristup preko VPN ili NAT
   - Centralizovano administriranje uređaja i prava korisnika
 • Bezbednosne karakteristike
   - Bezbedno čuvanje podatka u slikama u bazi podataka
   - SSL/3DES kodiranje
   - Izvoz zaštićen lozinkom u vlasničkom formatu
   - Aplikacije za bezebednost podataka(maskiranje, skremblovanje)


Dokumentacija: