Provala > SPC

SPC za svaku primenu
Savršeno pogodan za svaku primenu – i okrenut budućnoti.

SPC za primenu bilo kojih razmera
Nebitno koja sredina treba da se zaštiti – kancelarije, prodavnice, skladišta, banke ili fabričke zagrade – Siemens-ova SPC serija obezbeđuje idealno rešenje za sve potrebe kupaca u malim, srednjim i velikim i/ili visoko rizičnim primenama.

Inovativan i fleksibilan
Sve komponente serije SPC su modularnog dizajna kako bi omogućile lako proširenje sistema i u potpunosti su spremne za buduće tehnologije. Serija SPC je vizionarski koncept alarma, razvijen tako da iskoristi fleksibilan dizajn sistema i maksimalizuju opcije integrisanja i programiranja.

 • Potpuno integrisanana sigurna komunikacija bazirana na IP-u
 • Ugrađen web servis
 • Napredna kontrola vrata
 • Obiman softverski paket sa snažnim sposobnostima rada na daljinu/pristup


Sertifikati koji garantuje kvalitet
 • SPC je saglasan sa Evropskim bezbednosnim dozvolama, koja su najčešće potrebne, kao što su EN50131, VdS, NF, A2P, RO-14, SES EMA
 • Za kompletnu listu svih sertifikata koje ima asortiman SPC, molimo vas da nas kontaktirate.


Accordions

SPC4000 kontroleri uslužuju do 32 zone povezane žičano/32 zone povezane bežično i 30 izlaza i dostupni su u metalnim ili plastičnim ormanima sa unutrašnjim napajanjem, sa ugrađenih 8 ulaza i 6 izlaza, jednim X-BUS interfejsom za proširenje, ugrađenim web servisom kao standard i Ethernet za SPC43xx modele. Kao dodatak ugrađenim IP komunikacijskim sposobnostima, podržavaju pozivepreko PSTN ili GSM veze za prenos podataka koristeći dodatni modem.Kontroleri kontrolišu do 4 vrata/4 čitača. X-BUS koji radi na velikim udaljenostima omoguđava brzu razmenu podataka i obezbeđuje minimalno čekanjepri rukovanju sa vratima i visok stepen pouzdanosti.

Tehničke odlike
 • Individualno upravljanje sa do 32 korisnika
 • Podela sistemana do 4 oblasti
 • Pouzdano nadgledanje do 32 zone
 • Fleksiblna kontrola do 30 izlaza
 • Upravljanje pristupom na do 4 vrata (4 čitača)
 • Evidentiranje do1000 protivprovalnih/ 1000 pristupnih događaja
 • Pouzdana i brza serijska komunikacija (X-BUS) za proširenje
SPC5000 kontroleri uslužuju do 128 zona povezanih žičano/120 elemenata povezanih bežičnoi 128 izlaza i dostupni su u metalnim ormanima sa prostorom za 7ah ili 17 ah bateriju. Dolaze sa unutrašnjim napajanjem, ugrađenim ulazom za 8 žica i izlazom za 6 žica, dva X-BUS interfejsa za proširenje, ugrađenom web servisom kao standar i Ethernet za SPC53xx modele. Kao dodatak ugrađenim IP komunikacijskim sposobnostima, podržavaju dajlap preko PSTN ili GSM veze za prenos podataka koristeći dodatni modem. Kontroleri omogućavaju kontrolu do 16 vrata/32 čitača. X-BUS koji radi na velikim udaljenostima omoguđava bržu razmenu podataka i redudantnost (topologija u obiku prsten) obezbeđujući minimalno čekanje pri rukovanju sa vratima i visok nivo pouzdanosti.

Tehničke odlike
 • Individualno upravljanje sa do 256 korisnika
 • Podela sistemana do 16 oblasti
 • Pouzdano nadgledanje do 128 zone
 • Fleksiblna kontrola do 128 izlaza
 • Upravljanje pristupom na do 16 vrata (32 čitača)
 • Evidentiranje do 10.000 protivprovalnih/ 10.000 pristupnih događaja
 • Pouzdana i brza serijska komunikacija (X-BUS) za proširenje sa topologijom petlje
SPC6000 kontroleri uslužuju do 512 zona povezanih žičano/120 zona povezanih bežično i 512 izlaza i dostupni suu metalnim ormanima sa prostorom za 17ah bateriju. Oba tipa kontrolera dolaze sa unutrašnjim napajanjem, ugrađenim ulazom za 8 žica i izlazom za 6 žica, dva X-BUS interfejsa za proširenje, ugrađenom web servisom i Ethernet portom. Podržavaju dajlap preko PPP ili GSM veze za prenos podataka koristeći dodatni modem.Kontroler omogućava kontrolu do 64 vrata/64 čitača. X-BUS koji radi na velikim udaljenostima omoguđava bržu razmenu podataka i redudantnost (topologija u obiku prsten) obezbeđujući minimalno čekanje pri rukovanju sa vratima i visok nivo pouzdanosti.

Tehničke odlike
 • Individualno upravljanje sa do 512 korisnika
 • Podela sistema na do 60 oblasti
 • Pouzdano nadgledanje do 512 zona
 • Fleksiblna kontrola do 512 izlaza
 • Moćno upravljanje sa do 64 vrata (64 čitača)
 • Veliki prostor za evidentiranje do 10'000 protivprovalnih/ 10'000 pristupnih događaja
 • Pouzdana i brza serijska komunikacija (X-BUS) za proširenje sa topologijom petlje


Velikibroj SPC perifernih uređaja
Modularni dizajn sistema omogućava korišćenje zajedničkih SPC perifernih uređaja sa svima iz familije sistema. Ovo olakšava napore prilikom planiranja za različite veličine primene i omogućava sistemu da raste u skladu sa potrebama kupca.

Rukovanje
Konforna tastatura
Konforna tastatura sa velikim LCD displejom i opcijom za funkciju glasovne pomoći je idealna za sve vrste primene, od jednostavnih sistema u jednom prostoru pa do kompleksnih sistema u više prostora istovremeno.

Standardna tastatura
SPC tastatura omogućava lak interfejs na lokalno kontrolisan SPC sistem. Dostupan je moderan i funkcionalno napredan korisnički interfejs za sve tipove standardne primene.

Proširenje glavnog prekidača/indikatora
Proširenje indikatora nudi fleksibilan korisnički interfejs koji se može programirati da pokazuje aktivne procese i ukazuje na bilo koje statusne informacije putem LED lampica. Kartice/privesci mogu se koristiti za aktiviranje indikacije ili tastera. Proširenje glavnog prekidača omogućava aktiviranje funkcija specifičnih za datog korisnika i ukazuje na statusne informacijepomoću LED lampica.

Bus uređaj za proširenje
Bežični uređaj za proširenje
SPC podržavne bežične detektore i periferne uređaje bazirane na dokazanoj SiWay radio komunikacionoj tehnologiji. Prijemnik uključuje integrisanu RF tačku pristupa, omogućavajući instaliranje koje daje optimalnu bežičnu pokrivenosti i kvalitet prijema.

I/O uređaj za proširenje
Uređaj za proširenje podržava 8 zona povezanih žičano i 2 relejna izlaza koja mogu da se programiraju. Zone i izlazi funkcionišu na isti način kao i zone i izlazi na kontroleru. Svaka zona može da se konfiguriše u skladu sa različitim zahtevima za nadgledanje. Releji se mogu programirati tako da se aktiviraju pod različitim uslovom.

Uređej za proširenje sa izlazom
Osmoizlazni uređaj za proširenje podržava 8 relejnih izlaza

Verifikacija
Zvučnatastatura
Konforna tastatura je idealna za rukovanjeprimenom u jednoj ili više oblasti na jednostavan način. Ugrađeni zvučniki osetljivi mikrofon podržavaju audiofunkcije pri verifikaciji alarma ili glasovnih objavljivanja.

Audio uređaj za proširenje
Ugrađeni mikrofon i zvučnik omogućavaju snimanje zvuka pre i posle nekog događaja i audio koji se prenosi uživo (slušanje/govor) između ARC/CMS i SPC sistema. Na uređaj za proširenje mogu se konektovati do 3 audio satelita (WAC11 zvučnik/ mikrofon, WAS11 mikrofon).

Kontrola vrata
Uređaj za proširenje broja vrata podržava 2 ulaznih vrata ili 1 ulazno/izlazna vrata, sa protokolom za automatsko prepoznavanje povezanih čitača kartica kao i dva ulaza (pozicija vrata, puštanje vrata) i jedan izlaz (zaključavanje vrata) po vratima.
Takođe nudi potpunu osposobljenost kontrolera vrata za samostalan rad za do 512 korisnika prioritetnih kartica u slučaju gubitka komunikacije sa centralom.

Izvori napajanja
PSU IO
Pametni uređaj za proširenje napajanja (PSU) proširuje SPC sistem putem X-BUS-a sa 12 VDC lokalnim izvorom napajanja za upravljanje baterijom koji se nadgleda i povezanim sigurnosnim uređajima (npr. uređaji za proširenje, osmožične zone i relejni izlazi koji se mogu u potpunosti isprogramirati).

PSU 2-vrata
Pametni uređaj za proširenje napajanja (PSU) proširuje SPC sistem putem X-BUS-a sa 12 VDC lokalnim izvorom napajanja za upravljanje batrijom koji se nadgleda i povezanim sigurnosnim uređajima (npr. uređaji za proširenje) i napredna funkcionalnost kontrole vrata ili jedna ulaz/izlaz vrata.

IP kamere
Siemens nudi IP kamere koje savršeno podržavaju integrisanu opciju video verifikacije.


SPC Alati - Obiman softverski paket sa snažnim sposobnostima rada na daljinu/pristup
Softver je ključni element kako u postavljanju, konfigurisanju i primeni tako i u celom procesurada bilo kog integrisanog sistema sigurnosti. Intuitivni SP softver omogućava dinamičan interfejs koji osigurava nepogrešiv rad sistemskih modula i maksimizuje komunikaciju.

Alatka za nadgledanje
SPC Com XT je softver za alarmni prijemnik koji omogućava CMS/ARC-u da prima EDP alarm putem IP protokola sa serije SPC centrala. U vezi sa rešenjima za upravljanje alarmima putem Surgard interfejsa.

 • Prijem alarma i audio/video verifikacija od SPC centrala preko IP
 • Audio i video verifikacija: slušaj/vidi pre/posle događaja audio i video tragovi
 • Audio i video uživo: uživo prisluškivanje/razgovaranje, video koji ide uživo (sekvence slika)
 • UDP/IP iliTCP/IP prenošenje (može se konfigurisati)
 • Enkripcija (AES128)


Alati za instaliranje i održavanje
SPC Safe servis služi kao skladište za SPC fajlove za konfiguraciju.

 • Centralno skladište i upravljanje SPC fajlovima za konfiguraciju
 • Centralna baza podataka se automatski ažurira nakon što lokalni parametri promene.
 • Postavljanje na SPC Safe podržano je preko IP


SPC održavanja na daljinu omogućava instalerima da od SPC instalacije dobijaju automatski izveštaj o održavanju.

 • Servis za održavanja na daljinu dobija automatske izveštaje o tehničkom statusu i integritetu SPC centrale
 • Generisanje (prilagodljivih) izveštaja oodržavanju na daljinu
 • Dobijanje izveštaj o održavanju na daljinu, na zahtev


SPC Pro je softver za konfigurisanje SPC centrala namenjena instalerima.

 • Konfigurisanje na daljinu preko PSTN, GSM i IP
 • Lokalno konfigurisanje preko RS232, USB i IP
 • Uživo pregleda statusa sistema
 • Kontrola sistema
 • Ažuriranje sistemskog firmvera


Korisnički alati
SPC Manager je lak i intuitivan softverski PC alat koji podržava reagovanje, kontrolu i održavanje pristupne funkcionalnosti unutar SPC sistema.

 • Daljinsko upravljanje i kontrola više centrala. . Daljinsko upravljanje korisnicima više centrala
 • Daljinsko upravljanje podacima o pristupu više centrala
 • Sinhronizovana konfiguracija više centrala
 • Napredno izveštavanje preko više centralaSPC E-Bus Gateway
SPC E-Bus Gateway kombinuje dva serijska bus-a koja su inače razdvojena i nezavisna i to SPC X-BUS i Sintony E-Bus u jedan serijski bus.

SPC E-Bus Gateway neprimetno spaja Siemens-ov SPC X-BUS i Siemens-ov Sintony E-Bus kako bi formirao jedan neprekidni serijski bus kojim SPC može upravljati.
Ovaj inteligentni gejtvej omogućava instaliranje Sintony perifernih uređajana SPC protivprovalni sistem i na njega se može gledati kao na SPC periferni uređaj. Podržan je širok asortiman Sintony perifernih uređaja što omogućava kupcima da kombinuju SPC i Sintony periferne uređaje.SPCanywhere –aplikacija za mobilni telefon
SPCanywhere omogućava daljinski pristup vašem SPC protivprovalnom sistemu putem internet veze, bez obzira gde se nalazite.

SPCanywhere vam omogućava da odaberete SPC instalaciju koju želite da vidite i kontrolišete. Grafička mapa vamomogućava da vizualizujete instalaciju i omogućava vam da brzo vidite u kom su stanju vaše prostorije.
SPCanywhere vam dozvoljava da podesite ili ukinete podešavanje vašeg SPC protivprovalnog sistema, otvarate vrata, kontrolišete izlaze, proverite status vaše zone (detektori) i dobijete pogled uživo na prostorije koje senadziru pristupajući IP kamerama koje su povezane sa SPC-om.
Sada je dostupna i sa vizualizacijom više nivoa i na sledećim jezicima: nemačkom, francuskom, italijanskom, španskom, švedskom, holandskom i danskom.Komunikacija na više koloseka
SPC centrale nude komunikaciju na više koloseka i to putem IP, GSM i PSTNAll modula modema koji se mogu priključiti kako bi se omogućilo korišćenje bilo koje kombinacije.
Centrala podržava daljinsku vezu na sve komunikacione opcije, kako bi obezbedila inženjerske funkcije uključujući konfigurisanje ili dijagnostiku, a korisniku daje mogućnost da daljinski upravlja prostorijama.

IP povezivanje
Ugrađeni Ethernet interfejs omogućava SPC centrali da komunicira preko IP mreže.

 • IP: IP je upotpunosti integrisan
 • Kodirana i nadgledana IP veza koja je uvek uključena
 • Pun portfolio baziran na IP (SPC4000 to SPC6000).
 • Daljinski pristup sistemu putem sigurnih kodifikovanih kanala komunikacije i individualnog korisničkog imena i PIN-a
 • Brza komunikacija sa kratkim vremenom odziva


GSM/GPRS povezivanje
GSM/GPRS modul je interfejs modul koji omogućava PC centrali da komunicira preko GSM/GPRS mreže.

 • Modul se može priključiti na bilo koju SPC kontrolnu ploču
 • Koristi se kao primarna linija komunikacije ili rezervni kanal za PSTN ili IP komunikaciju
 • Prenos više događaja sa standardnim protokolom (npr. SIA, Contact ID)
 • Podržava daljinsku konfiguraciju i nadgledanje sistema
 • Šalje i prima SMS-ove


PSTN povezivanje
PSTN modul je interfejs koji pmogućava SPC centrala da komunicira preko PSTN mreže.

 • Modul se može priključiti na SPC kontrolnu tablu
 • Koristi se kao primarna linija komunikacije ili rezervni kanal za GSM ili IP komunikaciju
 • Prenos više događaja sa standardnim protokolom (npr. SIA, Contact ID)
 • Podržava daljinsku konfiguraciju i nadgledanje sistema