img

Smart Building Technologies - Siemens Solution and Distribution Partner

Vaš prvi izbor za efikasne i bezbedne tehnologije u modernim objektimaMi smo Vaš partner na putu ka efikasnoj i bezbednoj zgradi, pouzdan kontakt za opremu i usluge najvišeg kvaliteta, prilagođene Vašim individualnim potrebama.

SBT je zvanično počeo sa radom 01.10.2013. godine, a nastao je reorganizacijom kompanije Siemens, tj. divizije Building Technologies, na manjim tržištima usled potrebe za efikasnijom i fleksibilnijom organizacijom. Kompaniju sačinjava visoko stručni kadar preuzet iz kompanije Siemens d.o.o. Beograd, koji godinama radi na našem i inostranom tržištu, od kojih je jedan deo ponikao još iz kompanije ELPAS, nekadašnjeg lidera u sistemima dojave požara. Svoju budućnost vidimo u daljem ulaganju u kadrove i opremu u cilju daljeg obavljanja visoko profesionalnih poslova u zemlji i inostranstvu, samostalno ili u zajedničkom nastupu sa drugim firmama.

Vodeći prodavci, inženjeri, serviseri i vođe projekata su deo novog-starog tima, koji Vam stoje na raspolaganju za sve usluge iz domena bezbednosti i komfora u zgradama, ali i u infrastruktrurnim projektima. U sklopu preduzeća je i najsavremenije opremljena servisna služba koja uspešno održava sigurnosne instalacije i opremu i velikih sistema, kao što je npr. kompletan TELEKOM i PTT Srbije, NIS Naftagas, Raiffeisen Banka i mnogi drugi.

Kompaniju sačinjavaju dve glavne celine:

 • FSS (Fire Safety & Security),
 • CPS (Control Products & Systems)

FSS (Fire Safety & Security)

U mogućnosti smo da Vam pružimo kompletna projektna rešenja u okviru divizije FSS, koja počinju sa sagledavanjem Vaših potreba, i definisanju koncepta zaštite. Po usvajanju istog se pristupa izradi projektne dokumentacije koja u potpunosti definiše sve potrebne sisteme, njihove funkcionalnosti i performance. Dalje faze realizacije projekata su:
 • Instalaciono/montažerski radovi
 • Programiranje sistema
 • Puštanje u rad
 • Funkcionalno testiranje
 • Izrada i isporuka potrebne tehničke dokumentacije
 • Obuka korisnika za rukovanje sistemom kao i predaja sistema Investitoru na korištenje.
 • Održavanje sistema
 • Funkcionalna demontaža i zanavljanje.
Tokom eksploatacije sistema, odnosno tokom garantnog i van garantnog perioda, SBT pruža potrebnu podršku pri održavanju sistema u obimu i načinu koji je komplementaran sa tehničkim mogućnostima korisnika.

Sopstveno skladište je garancija da realizacija sistema ne može da kasni usled isporuke opreme i da sistemi u eksploataciji, od kojih neki rade i više od 30 godina, imaju visoku raspoloživost u radu.

Broj poslova, koji je do sada uradio SBT, a pre nas Siemens d.o.o Beograd i kompaniaj Elpas, iskazuje se u stotinama a primera radi, u referencama navodimo nekoliko reprezentativnih objekata u zemlji i inostranstvu.

SBT ulaže u razvoj i sopstvenih sistema zaštite i pratećih softverskih programa, koji se mogu lako prilagoditi lokalnim potrebama naših klijenata. Posebna pažnja se pridaje marketingu i u tom cilju je formiran demo-centar po uzoru na demo-centre firmi koje zastupamo. U ovom demo-centru vrši se obuka menandžera, projektanata, operatera i servisera. Oprema u demo-centru je formirana u vidu modula sa priključnim konektorima, tako da se može prenositi radi nastupa na domaćim savetovanjima, sajmovima i sl. Pripremljena je kompletna dokumentacija na srpskom jeziku za sve sisteme elektronskog obezbeđenja koje isporučuje, počev od kataloške do detaljne tehnicke dokumentacije i upustva za rad sa sistemima.

Kao partner kompanije Siemens, u našem prodajnom protfoliju se nalaze sledeći sistemi:
 • Automatska i ručna dojava požara (Sinteso, AlgoRex, Cerberus Pro), proizvođača Siemens Building Technologies – ranije Cerberus
 • Sistemi za automatsko gašenje požara vodom i drugim sredstvima (FM200 /HFC227e, Novec, CO2, Azot Sprinkler, Vodena magla visokog pritiska, drenčer sistemi, gašenje penom...)
 • Perimetarska zaštita, spoljna i unutrašnja zaštita objekta od provale i prepada (Sintony, SPC…)
 • Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena (Proksimiti tehnologije na 125 kHz i 13,56 MhZ, Mifare tehnologija, integracija sa Smart card sistemima, Evidencija radnog vremena, PKI II i SAP integracija sistema, personalizacija kartica…)
 • Video nadzor zatvorenog kruga (Kompletna integrisana IP rešenja, kao i analogni sistemi sa 5 generacija digitalnih hibridnih rekordera, od zamene za VCR do multimegapikselnih snimača)
 • Detekcija toksičnih i eksplozivnih gasova (Eksplozivni gasovi, CO, CO2, NOx, Detekcija alkohola, freona, amonijaka…)
 • Mrežni sistemi nadzora svih sigurnosnih sistema, od malih stand alone do umreženih sistema na nivou teritorije republike ili šire
Pored osnovnog programa Siemens opreme, imamo partnerske ugovore i sa mnogim drugim kompanijama, od kojih smo posebno ponosni na
 • SeeTec, vodećeg prozivođača Video Menadžment Sistema
 • WinGuard, vodeća softverksa platforma za integraciju sistema
 • Bosch, za sisteme video nadzora i ozvučenja
 • Assa Abloy, sistemi za mehaničko zatvaranje Abloy, HID, EffEff (Elektromehaničke kapije – turnikete, električne brave, sisetmi zaključavanja, zatvarači vrata, sistem master ključa…)
 • MSA, Spectrex...
 • Sony IP CCTV

CPS (Control Products & Systems)

Sistemi automatizacije u savremenim zgradama omogućavaju korisniku objekta komfor održavanjem zadatih parametara klime uz maksimalnu energetsku efikasnost.

Pored klime, sistemi automatizacije upravljaju energijom u objektu, svetlima, priključnicama, kao i podsistemima tipa liftova, agregata i slično.

CPS nudi tržištu:
 • u fazi investicionog projektovanja price-performance analize,
 • u fazi idejnog projektovanja koncipiranje savremenih tehničkih rešenja koje Siemens nudi u oblasti automatizacije KGH sistema, upravljanja svetlom , priključnicama, potrošnjom i sl.
 • u fazi projektovanja podršku projektantima u pravilnom i optimalnom izboru opreme,
 • u fazi nuđenja preko partnerskih firmi nudimo rešenja po principu ključ u ruke,
 • u fazi realizacije nudimo preko partnerskih firmi kvalitetno i efikasno izvođenje,
 • u fazi eksplatacije objekta nudimo preventivno i tekuće održavanje.
Siemens oprema koju nudimo može se klasifikovatu u sledeće kategorije:
 • Periferijska oprema (senzori, pokretači dempera, ventili i pokretači ventila, kalorimetri),
 • Kontroleri (autonomni, sobni, kompaktni, modularni i kontroleri za specijalne aplikacije),
 • Nadzorni BMS sistemi.
Oprema je nastala kao rezultat kombinacije znanja i iskustva, laka je za montažu i kasniju eksploataciju. Dug život i minimalan otkaz čine Siemens-ovu opremu vodećom u oblasti HVAC aplikacija.

Visok nivo i konkurentna cena čine da naše ponude budu prihvaćene od klijenata koji očekuju uslugu na najvišem nivou. Potvrda toga su brojne reference koje su dobijene posle realizovanih porudžbina.

Mreža partnerskih firmi predstavlja dopunu našeg servisa, što daje garanciju lakšeg pristupa tehničkoj podršci u svim slučajevima.

Potpuno smo otvoreni za sugestije i rešenja koje preporučuju naši klijenti. Brojne naše realizacije su često nastale kao rezultat razgovora i traženja optimalnih rešenja koja ispunjavaju očekivanja korisnika.

Mnogi Investitori su pozitivno ocenili našu efikasnu organizaciju rada, tehnološke mogućnosti i sposobnosti traženja ušteda s ciljem da cena usluge bude odgovarajuća bez negativnog uticaja na kvalitet realizacije.

Zahvaljujući visokom nivou kvalifikacija i iskustva i odličnoj saradni sa partnerskim firmama do sada smo realizovali veliki broj poslova, koji predstavljaku sam vrh u HVAC tehnologije.

Automatizacija poslovnog i/ili stambenog prostora putem KNX/EIB building management system-a omogućava integrisano inteligentno upravljanje osvetljenja, grejanja, hladjenja, ventilacije, roletni, zavesa, žaluzina, Audio Video SAT i TV sistema i integraciju u jedinstveni sistemi inteligentnog objekta koji omogućava upravljanje preko touch panela, inteligentnih prekidača, visoko sofisticiranih daljinskih univerzalnih upravljača sa grafičkim displejem visoke rezoulucije, preko smatrt phone-a, i-phone lokalno (WI-Fi) ili putem računara (interno ili sa daljinskim pristupom sa bilo koje internet tačke u svetu), i sve to integrisano sa sistemom detekcije poplave, požara, pristupa, provale.

Kroz KNX sisteme je moguće realizovati:
 • uključivanje/isključivanje pojedinačnih svetiljki ili grupa
 • dimovanje pojedinih grupa svetiljki
 • pozivanje i redefinisanje svetlosnih scena
 • izbor dnevnog/noćnog režima
 • uključenje osvetljenja u slučaju panike
 • upravljanje pogona roletni – pojedinačno, po grupama ili centralno
 • upravljanje temperature i osvetljenja prema potrebama korisnika prostora, odnosno po definisanju enterijera.
 • integrisanja KNX/EIB sistema u stanu sa upravljanjem audio-video uređaja touch-screen daljinskim upravljačem.
 • vizualizaciju i autorizovani pristup poslovnom delu objekta iz centralnog sistema za nadzor i upravljanje.
 • Integrisanje KNX/EIB sistema sa termotehničkim i hidrotehničkim sistemima (sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije, priprema tople vode, priprema hladne vode, itd.) u cilju nadzora, upravljanja, promena parametara, režima rada i sl.
 • Mogućnost nadzora nad svim sistemima koji moraju da funkcionišu u uslovima požara, kao i na dizel električnom agregatu.
 • Pristup KNX/EIB sistemu putem interneta, lokalne računarske mreže ili mobilnog telefona. Uz zaštitu od neautorizovanog pristupa.
 • Merenje i optimizacija potrošnje po prostornim celinama u skladu sa željama vlasnika odnosno korisnika
Smatramo da su ovi sistemi osnova pametnih kuća budućnosti i stojimo na raspolaganju da svojim znanjem pomognemo našim kupcima na putu do komforne, štedljive zgrade.