Integrisani Video Nadzor

Video analitika obezbeđuje inteligentan video nadzor

Pošto je posmatračima veoma teško da nadgledaju sve veći broj video kanala, što je tipično za današnje sisteme nadzora, video analitika je veoma brzo postala ključni element u današnjoj primeni sigurnosti.
Integrisanje nadzornih kamera sa centralom za nadzor i upravljanje (npr. Siveillance Fusion) je ključ za pružanje holističkog bezbednosnog rešenja. Inovativni digitalni proizvodi i koncepti sistema koji su bazirani na inteligentnoj video analitici i podacima koji dolaze od senzora omogućavaju najbolju moguću koordinaciju između funkcionalnosti sistema i zahteva operatera. Ovo postaje naročito važno za prostrane i kompleksne prostore sa različitim bezbednosnim potrebama.
Siemens-ova sveobuhvatna rešenja za video nadzor koja u sebi sadrže opsežnu video analitiku, kao što je IVM i Siveillance™ SiteIQ Wide Area nudi jedinstven pristup pojednostavljivanju upravljanje obezbeđenjem na kritičnoj infrastrukturi, objektima na širokom području, javnim površinama, zgradama i javnim bezbedonosnim agencijama.


Najbitnije informacije

 • Proaktivno i preventivno upravljanje bezbednošću
 • Integrisanje na naš sistem upravljanja bezbednošću
 • Pouzdana bezbednosna pokrivenost 24/7/365
 • Efikasnije korišćenje ljudstva na terenu
 • Pametno upravljanje polisama
 • Iskoristite mogućnosti multi-senzorskog interfejsa baziranog na otvorenoj platformi
 • Laka integracija i održavanje sistema
 • Unapređeni poslovni procesi i povećano zadovoljstvo kupaca


Interaktivni softver za video upravljne – IVM

Interaktivni softver za video upravljne (IVM) na zajedničkoj platfomi kombinuje sve informacije koje dobija od video kamera, sistema kontrole i konfiguracije.
Postoji mogućnost da korisnik sprovede kompletno video upravljenje koristeći IVM, od generisanja planova lokacija ili konfiguraciju sistema do prikaza, odabira i kontrole pojedinačnih nadzornih kamera ili eksternih sistema. Putem sistemskog interfejsa, moguće je o događajima koji su pod kontrolom generisati izveštaje i alarme ili prikazati, oceniti i dokumentovati procesne informacije iz određenog sistema.

Najbitnije informacije

 • Modularni sistem – univerzalna implementacija
 • Modular system – universal implementation
 • Struktura klijent/usluga – sistem pogodan za jednu ili više lokacija
 • Visok nivo fleksibilnosti za sisteme na više lokacija zahvaljujući pravima rukovanja i upravljanja alarmom vezanim za pojedinačnog korisnika
 • Kontrola širokog spektra medija za prenosa podataka– migriranje između analognih i digitalnih komponenti
 • Oprimizacija procesa zahvaljujući vremenskoj kontroliprocesuiranja komandi
 • Ujedinjen, jednostavan za rukovanje, grafički interfejs na više jezika
 • Fajl sa evidentiranim događajima i slikama
 • Rad i prikaz eksternih sistema