Kontrola pristupa > SiPass Entro

SiPassEntro

SiPass Entro je veoma skalabilan, fleksibilan sistem kontrole pristupa koji je lak za korišćenje i koji može nadgledati i kontrolisati pristup objektima na do 512 vrata i 40.000 korisnika kartica. Omogućava dodeljivanje prilagođenih prava pristupa po kategorijama i nudi širok spektar izveštaja. Konfiguracija sistema je jednostavna i dostupan je širok opseg opcija za čitače i kartice.


SiPass Entro struktura sistema


Sigurnosi sistem nakoji možete računati

SiPassEntro je dizajniran tako da su ključne karakteristike sistema interoperabilnosti skalabilnost.

Kao rezultat toga SiPassEntro pruža ceo set standardnih karakteristika kontrole pristupa zajedno sa mogućnošću priključivanja na Siemens-ov SISTORE DVR i bukvalno svaki sistem za zaštitu od provale.
Takođe ima mogućnost da jednostavno bude nadograđen u napredni sistem kontrole pristupaSiPass integrated. Prava pristupa se mogu jednostavno prilagoditi potrebama i upravljati po kategorijama. Sistem obezbeđuje širok spektar izveštaja i može da vrši veliki broj eksternih kontrola, uključujući kontrolu liftova, alarmnih izlaza, kontrolu mašina i izlaze protipožarnih alarma.
Softver koji je lak zakorišćenje uključuje alatku za dizajniranje izgleda i štampanje ID kartica sa fotografijom. Postoji mogućnost integisanja sa video nadzorom i sistemom za detekciju provala, takođe postoji i otvoren TCP/IP interfejs za komunikaciju sa drugim sistemima, kao što su knjigovodstvo i prisutnost na poslu.


Jednostavna kontrola pristupa

Kvalitet SiPassEntro sistema kao i njegova jednostavnost i brzo instaliranje čine ga isplativim izoborom za svakog korisnika.

Najvažnije karakteristike::

  • Isplativ i pouzdan sistem
  • Širok spektar kompatibilnih čitača
  • Dizajniranje i štampanje ID kartica sa fotografijom
  • Zabrana naknadnog prolaska i prozivanje
  • Širok spektar spoljnih kontrola
  • Upravljanjem sistemom detekcije provala
  • Integrisanje sasistemom videonadzora SISTORE
  • Lako za integrisanje sa sistemima drugih proizvođača


Accordions

SiPassEntro je isplativ i pouzdan sistem kontrole pristupa. Jednom kada se podesi, sve što administrator treba da radi jeste da unosi i briše kartice/priveske kako zaposleni dolaze i odlaze. Sistiem radi sam i nema potrebe za serverom ili računarom, što ga čini veomalakim za održavanje i samim tim savršenim za organizacije koji nemaju obezbeđenje na licu mesta. SiPassEntro je pogodan kako za male tako i za kompanije srednje veličine u sektorima kao što su maloprodaja, proizvodnja i usluge kao i za velike kompanije koje imaju više ogranaka. Od kad je ovaj sistem izašao na tržište 1997. godine, instalirano je oko 10.000 sistema koji nadgledaju više od 100.000 vrata širom sveta.
SiPassEntro je moguće povezati putem interfejsa sa skoro svakim sistemom detekcije provala korišćenjemrelejnih ulaza i izlaza. Kada se dva sistema povežu, SiPassEntro upravlja uključivanjem i isključivanjem sistema za detekciju provala i pri tom čuva sve informacije u vezi sa ovim aktivnostima u dnevniku događaja.
SiPassEntro obezbeđuje video snimanje sa jedinstvenim iveoma pametnim sposobnostima, kada se koristi u kombinaciji sa Siemens-ovim SISTORE digitalnim video rekorderima. Na SiPassEntro može se povezati do 16 SISTORE DVR-ova i 128 kamera bez potrebe za dodatnim računarom ili serverom.
SiPassEntro podržava Windows Terminal Server (TS) 2003/2008, koji omogućava upravljanje karticama sa jednog mesta iako se koriste na više lokacija. Ovaj aranžman je idealan za organizacije koje imaju poslovnice na više mesta koa što su maloprodajni lanci.
Integrisana funkcija rezervacije soba u SiPAssEntro radi putem interneta i/ili jednog ili više InfoPoint terminala. Vrata rezervisanih prostorija ili soba se drže zaključana i otključaće se samo kad osoba koja je izvršila rezervaciju provuče validnu karticu.


Funkcije softvera i sistema

Sledeće karakteristike su one koje klijenti smatraju najznačajnijim:

Accordions

SiPassEntro sadrži softver baziran na Windows-u koji je lak za korišćenje. Jednostavni i jasni principi rada praktično eliminišu mogućnosti nastajanja greške, i na taj način drastično unapređuju sigurnost.
Ukoliko se organizacija nalazi najednoj lokaciji, može odabrati da SiPassEntro jednostavno instalira na standardan računar. Međutim, organizacije koje se nalaze na više lokacija će pre hteti da instaliraju softver na Windows Server 2003/2008.
Računar se može povezati direktno na SiPassEntro putem kabla, LAN, interneta ili modema, što znači da SIPAssEntro može da se prilagodi svakoj infrastrukturi pa čak i da se kontroliše daljinski sa bilo koje lokacije. Konekcija saračunarom neophodna je samo za dodavanje, modifikovanje ili deaktiviranje kartica i za kreiranje izveštaja.
U svakom pogledu SiPassEntro je potpuno nezavisan sistem sa svim podacimapotrebnim za rad sačuvanim u kontrolerima. SiPassEntro podržava različite vrste ovlašćenja za rad, kao na primer, recepcioneri mogu da dobiju ovlašćenje da rade samo aktiviranje kartica dok su administratori ovlašćeni da rade osnove modifikacije na sistemu.
SiPass iintregrated nudi sistemskim operaterima mogućnost da kreiraju više audit-trail prozora za filtriranje događaja. On osigurava da se sve promene detaljno zabeleže. Tačne promene se beleže i pojavljuju na displeju, uključujući i podatak o tome koji operater je promenu napravio. Ova vrsta funkcionalnosti čini SiPass integrated veoma pogodnim za tržište na kome postoje strogi zahtevi za praćenjem promena.
MP2.4 SiPass integrated se može koristiti za izgradnju sistema kontrole pristupa koji su kompatibilni da 21 CRF Part 11. Napredna funkcionalnost međusobnog zatvaranja vrata koju nudi SiPassEntro omoguća vam da postavite zonu blokade koja će osigurati da kada su jedna vrata u blokiranoj zoni otključana ili otvorena druga vrata u toj zoni ostanu zaključana i zatvorena.Ova funkcija je veoma pogodna za balagajne gde na primer sva vrata treba da su zaključana dok je sef otvoren.
SiPassEntro je neprocenjiv u hitnim slučajevima, kao što je oglašavanje protivpožarnog alarma. Sistem administrator može u napred da odredi koja vrata će se otključati kad se aktivira izlaz za hitne slučajeve, umesto da u datoj situaciji jednostavno otključava sva vrata i tako rizikuje krađu nezaštićene imovine.
Posebna prednosti SiPassEntro jesu njegove funkcije premošćavanja i kontrole alarma. Lako je definisati zone alarma koristeći SiPassEntro softver. Svaki čitač ili vrata koja se nalaze u zoni alarma, sistem za detekciju provala može se aktivirati ili deaktivirati uz pomoć čitača koji imaju dvostruku funkciju i to za kontrolu pristupa i detekciju provala.
Funkcija SiPassEntro's Alarm Status Feedback (ASF) može putem bilo kog čitača u datoj zoni ukazati na status (aktivirano/ deaktivirano) u kom se zona nalazi (preko crvene LED lampice na čitaču) i u skladu sa tim podesiti sigurnosni sitem. U slučajevima primene SISTORE DVR-a, SiPassEntro softver u potpunosti integriše DVR u sistem kontrole pristupa što omogućava veoma lako snimanje koje se aktivra kada se nešto desi.
Na SiPassEntro se može povezati do 16 SISTORE DVR i 128 kamera bez potrebe za dodatnim računarom ili serverom.


Komponente i struktura hardvera

Sledeće karakteristike su one koje klijenti smatraju najznačajnijim:

Accordions

Kontroler je srce SiPassEntro sistema. On procesuira sve informacije u sistemu i čuva ih u bazi podataka. Kao reziltat sistem je robustan, lak za održavanje i sposoban da radi bez konekcije na računar ili server, čak i u slučajevima kada su SISTORE DVR-ovi povezani na sistem SiPassEntro.
Integrisani mrežni server i ulaz za fleš memoriju daju osnov za dodatne online funkcije, kao što je rezervisanje prostora, koji mogu da se prilagode potrebama korisnika. Dvoportni svič čini instaliranje mreže veoma jednostavnim.
SiPassEntro kontrolne jedinice mogu međusobno komunicirati koristeći različite metode, kao što su standardni RS-485, TCP/IP mreže, modemi i WLAN. Ovi kanali komunikacije se takođe mogu kombinovati po potrebi. Bez obzira na fizičku upotrebu mreže, uvek se primenjuje 128 bitno kodiranje.
DC12 kontrolor vrata se koristi za povezivanje svih elemenata vrata. Podržava sve standardne modele od osnovnih čitača jednog ulaza do dva čitača (jedan na ulazu i jedan na izlazu) za sistem protiv naknadnog prolaska. Kao dodatak Siemens-ovim čitačima moguće je povezati većinu čitača drugih proizvođača koji podržavaju Wiegand and Clock&Data standarde.
DC22 kontrolor vrata ima sve karakteritike DC12 i pored toga podržava povratne infomacije o statusu alarma u vezi sa alarmnim sistemom. Takođe poseduje i dva izlaza za elektronske brave (dan/noć brave) kao i dva releja za implementaciju kontrole alarma. Oba sistema kontrole vrata imaju integrisan statusni displej, koji omogućava jednostavno instaliranje i održavanje.
SiPassEntro uključuje funkciju za pravljenje rezervacija koja radi preko interneta i/ili preko jednog ili više InfoPoint terminala za rezervacije. InfoPoint se može montirati na ulaz u objekat ili sobu kako bi korisnici mogli da vide i menjaju svoje rezervacije direktno u terminalu. InfoPoint ima integrisanu funkciju za prenos informacija do i od kontrolora (koji se u tom slučaju ponaša kao mrežni server).
Dostupan je širok spektar SiPassEntro čitača, kartica i privezaka. Koristeći kombinaciju magnetnih traka i čitača kartica na blizinu (sa ili bez tastatura) moguće je kreirati Entro sistem po meri kako bi se prilagodio potrebama bilo koje organizacije.
SiPassEntro može da vrši spoljnu kontrolu preko IOR6 ulaznih/izlaznih kontrolera. Tipičan primer su kontrola liftova, alarmnih izlaza, kontrola mašina i izlaza protipožarnih alarma.
Svaki kontroler u SiPassEntro sistemu može se povezati na SISTORE digitalni video rekorder. Na sistem SiPassEntro može se povezati, sve ukupno, do 16 DVR-ova i 128 kamera. U zavisnosti koji tip DVR-a je izabran, konfiguracija pravila snimanja se vrši korišćenjem SiPassEntro softvera. Direktne veze sa snimljenim materijalom se čuvaju u memoriji SiPassEntro i mogu se pregledati pritiskom na dugme.
Lako je integrisati SiPassEntro sa brojnim sistemima drugih proizvođača kao što su računovodstveni sistemi ili sistemi za praćenje prisustva na radu putem BAPSI otvorene interfejs tehnologije. Oba kontrolera vrata imaju integrisan statusni displej, koji omogućava jednostavnu instalaciju i održavanje.


Tipična primena

SiPassEntro fleksibilnost, skalabilnost i lakoća korišćenja učinile su ga očiglednim izborom kompanija iz različitih sektora, uključujući industrijsku proizvodnju, usluge, zdravstvo, i maloprodaju, kao i javne agencije i stambene komplekse.

Accordions

SiPassEntro predstavlja idealno rešenje kako za male tako i za velike prodavce na malo. Jednostavno je za instaliranje i osigurava da jedino osoblje koje ima ovlakašćenje ima pristup zalihama i blagajni. Jednostavno se može povezati oprema za video nadzor i sistem za detekcijuprovala u jedan integrisani sigurnosni sistem.
Bez obzira na to da li su mali ili veliki većina proizvođeča i distributera ima potrebu za magacinima, halama, garažama i drugim vrstama objekata. Takođe im je neophodan pristup tačnim infomacijama koje pri tom mogu dobiti brzo i jednostavno, a koje se odnose na radnike koji imaju pristup prostoru sa velikim rizikom ili kritičnim delovima fabrike, kako bi reagovali na pravi način u hitnim slučajevima.
SiPassEntro nudi različite mogućnosti koje poboljšavaju bezbednost u industrijskom okruženju, uključujući i funkciju protiv nakandnog prolaska, praćenje prisustva na poslu (putem BAPSI) i hendsfri i/ili tehnologiju za daljinsko očitavanje.
Sve više i više moderno kancelarijsko okruženje kakrakteriše deljenje prostora, mobilni prostor za rad i privremeni radnici. Ako se sigurnost ne namerava postići ograničavaljen kretanja ljudi, neophodan je fleksibilan sistem kontrole pristupa koji je lak za korišćenje. SiPassEntro vam omogućava da ljude koji su prisutni u objektu vodite ko zaposlene, kupce, pružaoce usluga, privremene radnike i td. i dodelite im različita prava pristupa ili im pristup vremenski ograničite.
Sistem se može kombinovati sa jednim od Siemens-ovih telefonskih sistema za ulazak kao dodatna pogodnost i sigurnost.
SiPassEntro je idealan za podizanje nivoa sigurnosti, usluga i konfora stambenih kompleksa bez rizika koji nastaju u slučaju gubljenja ključeva i bez muke oko kontrole izlazaka i lista korisćenja. Može osigurati sva spoljna vrata i ulaze u garažu, omogućiti pristup pružaocima usluga i upravljati rezervacijama prostorija od strane stanara.
SiPassEntro nudi povoljan sistem za manje sportske objekte i objekte za opuštanje, kao što su teniski tereni i solarijumi, koji često imaju ograničen broj radnika. SiPassEntro funkcija za rezervacije u kombinaciji sa otvorenim interfejsom daje mogućnost da se ovi objekti rezervišu putem interneta. SiPassEntro obezbeđuje bolju preglednost korišćenja objekata i u isto vreme smanjuje rizik od zloupotrebe.