Sinorix 1230

Sinorix – inteligentna rešenja za gašenje požara

Savršeno rešenje za zaštitu od požara zahteva thnologiju i ekspertizu. Inteligentna rešenja za gašenje požara SinorixTM nudi vam poslednju reč tehnologije baziranu na dugoročnom know-how i iskustvu u detektovanju i gašenju požara. Rešenja su krojena po vašim potrebama kako bi se maksimalizovao kontinuitet poslovanja. Požari se ranije otkrivaju i gase brzo i pouzdano. Sinorix visokokvalitetna rešenja štite ljude, životnu okolinu, procese i imovinu.


Sinorix 1230 – rešenje automatizovanog gašenja požara baziranog na hemiskom agensu Novec 1230

Sinorix 1230 predstavlja poslednju generaciju hemiskih sistema za gašenje požara, nudi širok asortiman proizvoda jedinstvenih karakteristika i pogodnosti. Ovo integralno rešenje iz jednog izvora takođe sadrži obiman portfolio usluga – od procene rizika, projektovanja sistema, instaliranja i puštanja u rad do održavanja. Sinorix 1230 je baziran na dugoročnoj, održivoj tehnologiji koja ima jednu od najviših sigurnosnih margina i osigurava brzo i pouzdao gašenje požara bez negativnog uticaja na životnu okolinu, naročito na globalno zagrevanje. Tehnologija 42 bara od Siemens-a štedi prostor i osigurava maksimalnu fleksibilnost pri projektovanju.


O Sinorix 1230

Agens 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid je ekološki bazirano rešenje za gašenje požara sa tehnologijom 42-bar koja obezbeđuje najviši nivo efikasnosti pri gašenju požara i fleksibilnosti pri projektovanju.

Osnovne karakteristike:
 • Integralno rešenje iz jednog izvora, od procene rizika do održavanja
 • Optimalna zaštita električne i elektronske opreme
 • Brz, bezbedan i ekološki
 • Najviši nivo efikasnosti pri gašenju požata i fleksibilnost pri projektovanju
 • Odobren sistem (VdS, CNPP)

Pregled sistema Sinorix 1230

SinorixTM 1230 je inovativno rešenje koje smanjuje rizik od štete nastale usled požara na aplikacijama esencijalnim za poslovanje i osetljivoj opremi. Ako se na pravi način projektuje koncentracija agens 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid u sistemu, ona će absorbovati dovoljnu količinu toplote kako bi poremetila balans požara. Efekat hlađenja podpomognut je smanjenjem nivoa kiseonika u plamenu usled volumetriskog širenja molekula. Visok nivo efikasnosti sistema Sinorix 1230 omogućava korišćenje niske koncentracije agensa pri gašenju požara. Kao reziltat, treba da čuvate relativno male količine agensa u obezbeđenim prostorijama. Kao dodatak, minimum 10 bara u sistemu mlaznica, koji koristi Siemens, osigurava brzo i potpuno isparavanje Novec 1230 tečnosti, skraćujući vreme gašenja požara. Projekti kompaktnog sistema mogući su jer Sinorix 1230 radi sa Novec 1230 tečnošću koja omogućava najnižu koncentraciju pri projektovanju od svih trenutno dostupnih agenasa za gašenje požara. Manji broj cilindara i manji prostor je potreban za instaliranje i čuvanje jer se tečni agens Novec 1230 čuva u bocama pod pritiskom od 42 bara.img

Legenda:
 •  1.Centrala za detekciju i gašenje požara
 •  2.Detekcija požara
 •  3.Aspiracioni detektor dima
 •  4.Kombinovana bljeskalica sa zvukom
 •  5.Alarmna sirena
 •  6.Električni ručni aktuator sistema za gašenje požara
 •  7.Dugme za hitno prekid sistema za gašenje požara
 •  8.Displej za upozorenja
 •  9.Cilindri koji sadrže agens Novec 1230 tečnost za gašenje požara
 • 10.Mreža cevi sa mlaznicama
 • 11.Sigurnosna klampa u slučaju visokog pritiska


Siemens-ova tehnologija visokog pritiska omogućava veću fleksibilnost pri projektovanju i omogućava ostvarivanje većih i kompleksnijih cevovodmih mreža u odnosu na sisteme sa niskim pritiskom . Specijalni softver precizno izračunava idealan položaj cevovodne mreže, tako da dobijate optimalno rešenje krojeno po vašim potrebama. Sistem Sinorix 1230 se može lako adapritati za potrebe postojeće cevovodne mreže uz par promena.Pregled tehničkih karakteristika

Sinorix 1230 rešenje za gašenje požara

Sistem

Tehnologija 42 bar sa pritiskom u mlaznicama od 10 bara

Primena

Jednako efikasan za požare klase A i B

Odobrenja/standardi

– Odobrenja sistema: VdS, CNPP
– Standardi sisitema: ISO 14520-1, EN 15004, EN 12094
– Softver: VdS
– Agens: VdS, LPCB, FM-UL, APSAD, NFPA 2001, ISO 14520-5
Pozitivno testiran, ocenjen i odobren od strane različitih međunarosnih organizacija (Gelsenkirchen Hygiene Institut, U.S. Environmental Protection Agency, etc.)

Agens za gašenje požara

3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid

Karakteristike agensa

Tečnost na atmosferskom pritisku, bezbojna, bez mirisa

Propisi o životnoj okolini

– Nije ograničena F-Gas uredbom
– Nije deo Protokola iz Kjota

GWP

1

ALT

3 – 5 dana

NOAEL

10%

ODP

0


Pregled agensa Sinorix 1230

3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid Inovativna Novec 1230 tečnost je nekorozivna, što znači da ne oštećuje skupu imovinu kao što je delikatna elektrika. Takođe je bezopasna za ljudsko zdravlje i životnu okolinu. Potencijal za oštećenje ozonskog omotača Novec 1230 tečnosti je nula, kratak životni vek u atmosferi i to od 3-5 dana, a potencijal za globalno zagrevanje mu je 1, što ga izuzima iz zabranjenih, takozvanih “gasova staklene bašte” koji su ustanovljeni Protokolom iz Kjota. Ovo čini Novec 1230 tečnost inovativnim, čistim rešenjem koje je okrenuto ka budućnosti.

img

Njegov nizak nivo akutne toksičnosti u kombinaciji sa korišćenjem niske koncentracijom prilikom projektovanja, daje Novec 1230 tečnosti najširu marginu sigurnosti u poređenju sa halokarbonskim agensima, CO₂ ili inertnim gasnim smešama. Ovo čini Novec 1230 tečnost idealnom za prostore koji se uglavnom ili povremeno koriste. Pošto agens nije toksičan, nezapaljiv i ne može da eksplodira, ne postoje nikakva ograničenja pri njegovom transportu: Novec 1230 tečnost se može transportovati putem broda, aviona ili kamiona u neograničenim količinama bez potrebe da se stavi pod pritisak.


Primena Sinorix 1230

Tipična primena

 • Telekomunikacioni sistemi
 • Telecommunication systems
 • Sobe jake struje
 • Ostave
 • Vojna skladišta
 • Čiste sobe


Reference ─ Pappas Group Headquarters, Salzburg, Austria


The three IT rooms at the corporate headquarters of the well-established car trading and service company needed effective protection against fire. A complete fire safety concept was established that also included the innovative extinguishing solution Sinorix 1230. The latest generation of our chemical extinguishing systems extinguishes fire quickly and thus ensures business continuity in server rooms. Moreover, it is environmentally friendly and harmless for people and sensitive assets.
Dokumentacija:
Više informacija o Novec 1230: