Cerberus PRO

Pregled Cerberus PRO sistema

Ovaj pregled protivpožarnog sistema prkazuje najvažnije komponente sistema CerberusTM PRO – od moćnih panela i pametnih detektora požara do pametnih perifernih uređaja.


Grafički pregled protivpožarnog sistema odražava način na koji se komponente protivpožarnog sistema mogu međusobno povezati:

C-NET – sistemska BUS mreža za povezivanje detektora i perifernih uređaj

C-NET je moderan, multifunkcionalni BUS sistem koji omogućava fleksibilnost u planiranju i instaliranju, svi detektori i periferni uređaji dele istu petlju. C-NET uređaji protivpožarnog sistema komuniciraju i dobijaju napajanje direktno od C-NET, bez dodatnih kablova.

Klaster (C-WEB/SAFEDLINK) – mreža za povezivanje panela saprotivpožarnim terminalima

Ukoliko je protivpožarni sistem povezan sa centralnim sistemom nadzora u jedan klaster (C-WEB/SAFEDLINK) se može umrežiti maksimum 16 protivpožarnih kontrolnih panela i / ili operatorskih panela.
Bez centralnog sistema nadzora može se umrežiti čak 32 panela u jedan klaster.

Backbone (C-WEB/LAN) – LAN mreža zapovezivanje klastera

Svaki od maksimum 14 klastera sa maksimum 16 panela se može umrežiti preko optičke mreže (backbone) sa EN 54 sertifikatom (C-WEB/LAN). Ovo je idealno rešenje kada se planira veliki i kompleksan protivpožarni sistem, npr.za univerzitete sa velikim brojem zgrada koje se nalaze u sklopu kampusa.


Protivpožarni paneli kombinuju visoke standarde sigurnosti sa poslednjom tehnologijom

Protivpožarni panel i terminali za Cerberus PRO su idealni bez obzira na veličinu ili kompleksnost primene. Omogućavaju brz i sveobuhvatan pregled svih poruka koje je generisao protipožarni sistem.
Pored toga, protivpožarni paneli Cerberus PRO su jednostavni i intuitivni za rad. Prilagodljivost teksta za intervenisanje omogućavaju ispravno postupanje odgovornih ljudi – što je veoma važno posebno u hitnim sistuacijama koje su veoma stresne.

Protivpožarni paneli

Cerberus PRO nudi četiri protivpožarna kontrolna panela. Oni odgovaraju na različite zahtevima od malih i jednostavnih do velikih i kompleksnih mesta za primenu.
Svi protipožatni paneli mogu se instalirati samostalno ili se mogu umrežiti. Čak u redudantnim konfiguracijama, EN 54 sertifikovane mreže su moguće zahvaljujući Ethernet tehnologiji koja je ugrađena u svaki panel.
Protipožarni paneli procesuiraju sve sistemske poruke i aktiviraju alarme. Svaki model obezbeđuje jednostavan korisnički interfejs i prilagodljivost teksta za obaveštavanje korisnika.
Ovo čini kontrolne panele lakim za upotrebu i obezbeđena je bezbedna i ispravna akcija u slučaju neželjenog događaja. Uz to, moguć je daljinski pristup za obavljanje daljinskog rukovanja i servisiranja.

Portfolio protivpožarnih kontrolnih panela sastoji se od:

Proizvod, katalog

Opis, sastoji se od

Petlje, adrese

Napajanje

Kapacitet baterije

Dimenzije kabla (ŠxVxD)

FC721-ZZ

- Kontrolana jedinica
- Eko kućište

1, max. 126

70 W

2x7 Ah

398x430x80

FC721-YZ

- Kontrolna jedinica sa 24grupe LED
- Eko kućište

1, max. 126

70 W

2x7 Ah

398x430x80

FC722-ZZ

- Kontrolana jedinica
- Standardno kućište

2-4, max. 252

70 W

2x12 Ah

398x430x160

FC722-YZ

- Kontrolna jedinica sa 24 grupe LED
- Standardno kućište

2-4, max. 252

150 W

2x12 Ah

398x430x160

FC722-ZA

- Kontrolana jedinica
- Komfort kućište

2-4, max. 252

150 W

2x26 Ah

398x430x160

FC722-ZE

- Kontrolna jedinica sa 48 grupe LED
- Komfort kućište

2-4, max. 252

150 W

2x26 Ah

398x430x160

FC724-ZA

- Kontrolana jedinica
- Komfort kućište

4-8, max. 504

150 W

2x26 Ah

398x430x160

FC724-ZE

- Kontrolna jedinica sa 48 grupe LED
- Komfort kućište

4-8, max. 504

150 W

2x26 Ah

398x430x160

FC726-ZA

- Kontrolana jedinica
- Komfort kućište

4-8, max. 1,512

150

2x45 Ah

796x430x260

Saznaj više