Automatizacija u poslovnim objektima

Desigo – Čuvanje energije i dostizanje najvišeg stepena efikasnosti

Korišćenjem testiranih aplikacija, uštede energije i funkcija nadgledanja, na svim nivoima sistema, Desigo™ vam omogućava da trajno smanjite energetske troškove bez potrebe da se žrtvuje udobnost. Energije se može sačuvati i tako što ćete one koji korite prostorije uključiti u proces automatizacije prostora. Ako se potrošnja u vašoj zgradi promeni ili morate da promenite raspored prostorija, Desigo se može lako prilagoditi novonastaloj situaciji. Standardi otvorene komunikacije nude mogućnosti integracije koja je isplativa za bilo koje potrebe zgrade – a vi imate koristi od maksimalne IT kompatibilnosti. Dodatno, Desigo je u skladu sa međunarodnim BACnet standardima i AMEV preporukama.

Osnovne karakteristike:

 • Niži energetski troškovi kao rezultat inteligentnog upravljanja energijom i funkcijama za uštedu energije
 • Dugoročna zaštita investicije kao posledica maksimalne fleksibilnosti
 • Optimalno klimatizovana prostorija povećava produktivnost korisnika
 • Veća efikasnost uz manji utrošak energije na održavanje
 • Jednostavno upravljanje u svakoj fazi
 • Sertifikovana pouzdanost i dugotrajnost


img

Sistem koji je dobio nagradu

Sinteso sistem je osvojio " Evropsku nagradu za prodajnu liniju opreme za detekciju požara 2010 ". Analiza tržišta koju je uradila kompanija Frost & Sullivan je prepoznala Sinteso protivpožarnu platformu kao najbolju na osnovu njenih jedinstvenih propozicija: Siemens svojim klijentima daje garanciju za prave alarme, uključujući i finansijsku nadoknadu u slučaju lažnog oglašavanja alarma.
" Ovo obećanje daje Simensu prednost koju nije moguće dostići na pretrpanom tržištu na kome je prepoznatljivost najveći izazov kada govorimo o konkurentima ", objasnio je Hamam Ahmad, analitičar u sektoru Tehnologije životne sredine i građevinarstva kompanije Frost & Sullivan.


Prednosti

 • Sigurnost prilagođena borbi protiv svih vrsta požara
 • Kompanija sa najviše iskustva na polju pouzdanosti protivpožarne zaštite
 • Otvorena rešenja za budućnost zahvaljujući dalekovidosti dizajna tehnološke platforme
 • Sve funkcije za detekciju požara, dima i toplote
 • Rešenja i usluge za sve vrste primena bez obzira da li su jednostavne ili kompleksne
 • Jednostavne za promenu i proširenja
 • Komunikacija sa ostalim sigurnosnim sistemima
 • Mogućnost za efikasnu modernizaciju postojećih sistema detekcije požara


Sistem Sinteso – nova arhitektura klaster/backbone

Najnovija verzija Sinteso-a takođe omogućava jednostavno umrežavanje kod veoma velikih primena. Sinteso je prvi sistem protiv požarne zaštite u svetu koji ima optičku backbone mrežu sa EN 54 sertifikatom, koja može da se proširi tako da primi 64 kontrolna panela ili terminala. Imajući to u vidu, Sinteso je u mogućnosti da pruži zaštitu kompanijama, aerodromima, bolnicama i univerzitetskim zgradama koje su prostiru na velikoj površini. Uz izvanredne performanse monitoringa i kontrole energije (Energy Monitoring and Controlling - EMC) optički beckbone (FCnet/LAN) omogućava da se nekoliko klastera (FCnet/SAFEDLINK) sado 16 protiv požarnih kontrolnih panela povežu međusobno. Dodatno,ovo takođe omogućava protipožarnom sistemu da kasnije po potrebi bude proširen kako bi se omogućilo uključivanje drugih građevina i zgrada. Kao generalni princip, ceo sistem je baziran na redudantnom dizajnu: Svaki klaster je integrisan u backbone korišćenjem dva nezavisna Ethernet prekidača koja su EN 54 sertifikovana. Ova arhitektura klaster/backbone sa LAN tehnologijom osigurava funkcionalnu stabilnost i visok novo pristupačnsti mreže u svakom trenutku. Ovaj koncept omogućava visok nivo planiranja i operativne fleksiblnosti zato što svaki kontrolni panel i terminal omogućava puni pristup kompletnoj mreži. Dodatno, omogućen je daljinski pristup postojećoj mreži korišćenjem specijalnih sisgurnosnih modula i Sinteso View RC softvera. Cela mreža zahteva samo jedan interfejs kako za prenos alarma i greške tako i za povezivanje sa centralnim sistemom nadzora i upravljanja. Ovo ne samo da pojednostaljuje planiranje već garantuje blagovremen prenosa alarma.Tako da,Siemens prvi nudi rešenja bazirana na IP mreži za protiv požarnu zaštitu koja je upotpunosti usaglašena sa EN 54 standardima sistema detektora požara iprotivpožarnih alarma, prenosa alarma, preglednosti i pristupa.


Sinteso backbone (FCnet/LAN)

Klasteri se mogu umrežiti putem Ethernet backbone, koristeći industrijsku LAN tehnologiju. Simens je prvi proizvođač koji nudi ovo kao EN 54 sertifikovano rešenje. Sa standardnom IT arhitekturom, kreiranje struktura i organizacionih procesa može biti idealno predstavljeno.

Karakteristike umrežavanja putem backbone-a

 • Ethernet prekidač za povezivanje klastera (FCnet/SAFEDLINK) sa backbone-om (FCnet/LAN)
 • Redudantna konfiguracija zahvaljujuću povezivanju uređaja u petlju
 • Redudantno povezivanje mogućeno usled dva Ethernet prekidača
 • Povećana EMC zaštita zahvaljujući optičkim kablovima
 • Laka za porgramiranje, široka kontrola sistema koji je EN 54 sertifikovan
 • Mogućnost konfigurisanja izgleda svakog panela
 • Svaki panel može se koristiti kao router panel (molimo vas da pročitate zasebnu dokumentaciju).


Ključni parametri
 • Maksimalan broj panela u EN 54 sistemu: 64
 • Maksimalan broj panela u klasteru: 16
 • Maksimalan broj klasterakoji se mogu umrežti: 14
 • Broj panela postavljan direktno na backbone: 4*
 • Broj panela sa širokom kontrolom sistema: 5*
 • Maksimalno rastojanje između klastera (optička vlakna:multimodna): 3,000 m
* više sa adekvatnom topologijom sistema


Sledeće smernice se moraju uzeti u obzir
 • Da bi se zadovoljila norma za EN 54, potreban je samo 1 Ethernet prekidač kako bi se povezao kontrolni panel sa manje od 512 detektora požara sa backbone-om.


Sinteso klaster (FCnet/SAFEDLINK)

FCnet/SAFEDLINK stanica za različite zahteve
FCnet predstavlja mrežu za povezivanje do 32 Sinteso kontrolana panela i terminala. Oni se mogu umrežiti u bilo koju konfiguraciju uz pomoć FCnet-a. Inovativna redudantna tačka sistema postavlja nove standarde ne samo u smislu tolerancijena grešake, već i u smislu brzine prenosa informacija.


Karakteristike umrežavanja putem bus sistema
 • Povezivanje žica jednoparičnim kablom
 • Redudantna konfiguracija zahvaljujuću povezivanju uređaja u petlju
 • Povećana sigurnost korišććenjem drugog mrežnog modula
 • Mogućnost konfigurisanja pogleda svakog panela

Ključni parametri
 • Maksimalan broj panela u klasteru: 32
 • Maksimalan broj panela u klasteru ukoliko su povezani na sistem centralnog upravljanja nadzorom: 16
 • Maksimalan udaljenost između kablova sa bakarnim kablovima
  - bez repeater-a: 1,000 m
  - sarepeater-om: 2,000 m
 • Maksimalna udaljenost panela sa optičkim kablovima
  - multimodno: 2,500 m
  - monomodno: 15,000 m
 • Maksimalan broj panela sa širokom kontrolom sistema: 5


Sinteso FDnet

FDnet: Mreža koja povezuje i napaja sve uređaje
FDnet (Field Device Network) je moderan, multifunkcionalan BUS sistem. Omogućava brzu, sigurnu komunikaciju između Sinteso™ BUS elemenata i panela za kontrolu požara.


Karakteristike umrežavanja putem bus detektora
 • Korišćenje svih vrsta kablova (shielded ili unshielded)
 • Integracija kablovskih mreža u obliku zvezeda bez modifikovanja kablovske mreže
 • Jednoparična petlja
 • Napajanje za sve BUS elemente FDnet-a (osim FDCIO223, LaserFOCUS, jedinica za kontrolu protivpožarnih aparata XC10, video nadzor požara FDV241)

Ključni parametri
 • Do 40 T-taps
 • Do 126 BUS elemenata na jednoj petlji
 • Dužina kabla do 3.3 km sa do 126 bus elemenata