Gašenje Požara > Single/Multi-Sector Aplikacije

Single-Sector Aplikacije

Kompaktni paneli za detekciju požara i kontrolu gašenja

Zaštita ljudi i imovine, kao i procesa i kontinuiteta poslovanja su suštinski aspekti protivpožarne zaštite.
Simens XC10 nudi porodicu centrala za sveobuhvatnu protivpožarnu sigurnost: porodica panela spaja detekciju požara i kontrolu gašenja.
Nakon što primi požarni alarm od povezanih detektora požara, XC10 paneli pokreću proces gašenja. XC10 paneli su idealno rešenje za zaštitu vrednih objekata, pojedinačnih sektora (jedna soba) ili više sektora (više soba) sa sofisticiranim zahtevima.
XC10 se možete instalirati kao posebnu centralu ili je možete integrisati u veći protivpožarni sistem.Multi-Sector Aplikacije

Kompaktni paneli za detekciju požara i kontrolu gašenja

Zaštita ljudi i imovine, kao i procesa i kontinuiteta poslovanja su suštinski aspekti protivpožarne zaštite. Simens XC10 nudi porodicu centrala za sveobuhvatnu protivpožarnu sigurnst: porodica panela spaja detekciju požara i kontrolu gašenja. Nakon što primi požarni alarm od povezanih detektora požara, XC10 paneli pokreću proces gašenja.
XC10 paneli su idealno rešenje za zaštitu vrednih objekata, pojedinačnih sektora (jedna soba) ili više sektora (više soba) sa sofisticiranim zahtevima. XC10 se možete instalirati kao posebnu centralu ili je možete integrisati u veći protivpožarni sistem.