SeeTec > Cayuga Extensions

SEETEC CAYUGA EKSTENZIJA

Pošto je baziran na konceptu fleksibilnog sitema Multi Solution Platform, SeeTec Cayuga softver se može lako proširiti uz pomoć dodatnih modula.
Moćni alati omogućavaju kreiranje posebno skrojenih rešenja koji savršeno zadovoljavaju individualne potrebe kupaca.


Logistički paket (Logistics Suite)

SeeTec logistički paketi kontinuirano prate procese koji se odvijaju u logističkoj idustriji, kombinuje video protok sa skeniranjem kako bi pronašao podatke i na taj način stvaraju novi kvalitet informacija.

- Saznajte više
Analitika

SeeTec Analitički filter otkriva informacije iz mora video snimaka putem inteligentnih pravila i algoritama. Ovo pomaže korisnicima da se fokusiraju na stvarno važne događaje i da brzo reaguju.

- Saznajte višePrebrojavanje

SeeTec Prebrojavanje je modularni dodatak koji prebrojava ljude i predmete koji prolaze kroz prethodno definisane tačke ili se nalaze u određenim zonama. Generiše stalan protok informacija koje predstavljaju podršku odlukama koje se donose u na primer u oblasti maloprodaje.

- Saznajte višePrepoznavanje registarskih tablica

SeeTec LPR modul (Prepoznavanje registarskih tablica) je modularni dodatak SeeTec Cayuga za automatsko prepoznavanje registarskih tablica u saobraćaju bez obzora da li se vozila kreću ili stoje.

- Saznajte više


Dokumentacija: