Video nadzor > Menadžment sistem

IVM omogućava lako rukovanje i kompletnu kontrolu vašeg CCTV sistema, bez obzira da li je veliki ili mali

IVM (Softver za upravljanjem interaktivnim videom) omogućava korisniku da upravlja kompletnim sistemom video nadzora, od generisanja plana lokacija ili konfigurisanja sistema, do ekrana, selekcije i kontrole pojedinačnih komponenti videa ili spoljnih sistema.


img

Vectis iX32 CMS
Vectis iX32 Softver za centralizovano upravljanje

Licenca za 32 kanalaimg

Vectis iX128 CMS
Vectis iXUN Softver za centralizovano upravljanje 300ch

Licenca za 128 kanalaimg

Vectis iXUN CMS
Vectis iXUN Central Management Software 300ch

Licenca za neograničen broj kanala