Zaštita od požara (FS)Inovativni detektori požara koji koriste najsavremeniju ASA tehnologiju napredne analize signala pojedinačno konfigurisani da reaguju na potencijalnu opasnost.

Moderni sistemi za gašenje požara prilagođeni su konkretnim potrebama lokacije i obezbeđuju brzu reakciju na požare nanoseći minimalnu štetu okolini.

Zahvaljujući visokom kvalitetu detekcije, ovi sistemi nude veliku otpornost na neželjeno aktiviranje gašenja zbog lažnih alarma. U oblasti detekcije gasa, Siemens nudi rešenja za razičite tipove objekata pri čemu su korisnicima na raspolaganju sistemi za detekciju CO, kao i za detekciju svih vrsta toksičnih i eksplozivnih gasova.