Detekcija Požara > O Sistemima

Sistemi za detekciju požara

Kompletni i inovativni sistemi za detekciju požara za sve potrebe. Svi Siemens sistemi za detekciju požara su veoma prilagodljivi:

  • od malih do veoma velikih i
  • od jednostavnih do složenih (kompleksnih)
  • pogodni za proširenje.
Siemens sistemi za detekciju požara omogućavaju besprekornu tačnost i lakoću korišćenja za osoblje koje se bavi održavanjem zgrada, instalatere i vatrogasce. Na prvi znak opasnosti pouzdani sistemi za detekciju požara aktiviraju alarme, ljudi se upućuju van ugroženih prostora putem glasovnih poruka i sistemi za gašenje požara se aktiviraju.


img

Sinteso
Protivpožarni sistem Sinteso – kopletna sigurnost

Vrhunski nivo zaštite od požara, familija proizvoda koja može da se prilagodi svim tipovima građevina i ispuni sve zahteve:

  • od standardnih do zahtevnih i
  • od kompaktnih do veoma velikih primena.
Jedistvena modularnost protivpožarnog sistema Sisteso daje vam slobodu da u budućnosti vršite proširenja ili da vršite prilagođavanje potrebama koji se menjaju. Protivpožarni sistem Sinteso, omogućava:
  • Inteligentan sistem koji štiti vaše investicije
  • Sistem baziran za najnovijoj tehnološkoj platformi za sve funkcije, sve tipove građevina i za svaki oblik buduće upotrebe.
Ukoliko imate protivpožarni sistem koji nije Siemens, Sinteso Move proširenje i rešenja za modernizaciju omogućavaju vam da ga postepeno proširite uz pomoć Sinteso detektora i panela ili da ga unapredite u novu Sinteso tehnologiju.

Više o proizvodu 

img

Cerberus PRO
Pametan i moćan sistem zaštite od požara

CerberusTM PRO, ima veoma široku primenu:

  • od malih do velikih i
  • od standardnih do sofisticiranih.

Kontrolni paneli omogućavaju brz i sveobuhvatan pregled svih sistemskih poruka. Laki su za upotrebu, a pored toga omogućavaju i daljinski pristup. Cerberus PRO paneli mogu se instalirati samostalno ili se mogu umrežiti u veoma velike i kompleksne mreže koristeći LAN tehnologiju. Inteligentana familija detektora Cerberus PRO ispunjava sve zahteve kako u normalnim tako i u surovom okruženju. Oni takođe omogućavaju detekciju CO, nezavisno od požara. U područjima u kojima postoje ometajući faktori, sofisticirani ASA detektori su idealan izbor: oni osiguravaju pouzdanu detekciju i sperečavaju lažne alarme. Cerberus PRO takođe nudi i specijalne detektore i periferne uređaje.

Više o proizvodu