Gašenje Požara > XC10 Kontrolni panel

img

Zaštita ljudi i imovine, kao i procesa i kontinuiteta poslovanja su suštinski aspekti protivpožarne zaštite.
Sa XC10 nudimo vam porodicu centrala za sveobuhvatnu protivpožarnu sigurnost: porodica panela spaja detekciju požara i kontrolu gašenja.
Kako radi? Nakon što primi požarni alarm od povezanih detektora požara, XC10 paneli pokreću proces gašenja. XC10 paneli su savršeno rešenje za zaštitu vrednih objekata, pojedinačnih sektora (jedna soba) ili više sektora (više soba) sa sofisticiranim zahtevima.
Možete instalirati XC10 kao posebnu centralu ili je možete integrisati u veći protivpožarni sistem.


Više o proizvodu Polja primene

Može da se primenjuje u pojedinačnim sektorima, XC10 može da štiti jednu sobu ili objekate kao što su IT sobe ili turbine. Takođe se može koristiti u više sektora, kao što su na primer centri koji čuvaju veliku količinu podataka ili arhiva itd.

img

Kontrolne sobe
i sobe za servere

Biblioteke
Arhive
Muzeji

Turbine
Generatori, transformatori
Motori


Prednosti
  • Napredne centrale za detekciju i alarmiranje kao i za aktiviranje procesa gašenja
  • Visoko fleksibilna porodica centrala – funkcije sa različitim tipovima detektora i automatizovanim rešenjima za gašenje
  • Rešenja koja zauzimaju malo prostora i koja su isplativa – manje cilindara za gašenje sa novom više sektorskom centralom
  • Prefinjena tehnologija detekcije i gašenja – bazirana na decenijama znanja i iskustva
  • Uvek sigurni – XC10 centrale su u skladu sa međunarodnim standardima
  • Mirno spavajte – zahvaljujući našoj servisnoj mreži