Provala > Sintony

Siemens Sintony - uvod

SPC za sve veličine primena
Sintony predstavlja porodicu integrisanih uređaja lakih za upotrebu koji služe za detekciju, nadgledanje, verifikovanje i kontrolu alarma.
Sintony je napravljen kao odgovor na neke od najzahtevnojih svetskih sigurnosnih pitanja, zbog čega je spreman da zadovolji potrebe tržišta koje čine muzeji, banke, zlatare i hoteli.
Sintony je u mogućnosti da zadovolji promenjive zahteve širokog kruga primena zahvaljujući njegovoj urođenoj fleksibilnosti. Lake za instaliranje, multifunkcionalne i skalabilne, Sintony jedinice su takođe robustne, zaštićene od nedozvoljenog pristupa i isplative.Pregled Sintony sistema
Sa Sintony SI120, SI220 i SI140 jedinicama za kontrolu provala, Siemens-ovi sigurnosni proizvodi predstavljaju fleksibilnu, raznovrsnu sigurnost i detekciju provala sa visokim perfomansama za domaćinstva, mala i srednja preduzeća, sve do velikih kompleksnih organizacija i delatnosti sa visokim sigurnosnim zahtevima kao što su banke, muzeji, tržni centri i hoteli.

Lak za instaliranje i korišćenje, žično ili bežično, sve Sintony jedinice koriste zajednički softver za programiranje i mogu se konfigurisati tako da zadovolje specifične zahteve, bez obzira na veličinu kompleksa.
U kombinaciji sa širokim asortimanom Siemens-ovih detektora, senzora, audio i video komponenti, Sintony pruža sigurnost sa ima mnogo funkcija i koja u slučaju kvara neće izazvati štetu, kako bi zaštitili ljude, sredstva i imovinu.
Sofisticirani proces verifikacije alarma osigurava visoku precizost u detektovanju i neuporedivu imunost na lažne uzbune. Raznolikost metoda prenosa alrma, uključuje IP i GSM/GPRS kao i sposobnost integrisanja sa DMS, CCTV-om i sistemima kontrole pristupa, omogućava lako proširenje sistema i integrisanja u skladu sa vašim potrebama.
I sa spremnom IP komunikacijom, Sintony omogućava daljinsko održavanje i verifikaciju statusa alarma za imunost na lažnu uzbunu, ekonomično nadgledanje i brzo intervenisanje.Sintony nudi sledeće ključne prednosti za instalere i krajnje korisnike:

Accordions

Sistemi koji su nastali u kombinaciji sa asortimanom sofisticiranih Simensovih detektora, nude najvišu preciznost detekcije na tržištu i imunost na lažnu uzbunu koja je bez premca.
Bazirana oko centralne kontrolne jedinice i LCD daljinske tastature, Sintony jedinice su multifunkcionalne, omogućavajući audio i video verifikaciju alarma, daljinsko ili programiranje na licu mesta, aktiviranje preko PC-a, kao i prenos alarma i događaja koristeći sve opšte vidove komunikacije.
Žično ili bežično, uređaji omogućavaju integrisanje dodatnih funkcija kao što su kontrola vrata ili lokalni video nadzor. Moduli sa ugrađenim priključkom ili E-Bus-om omogućavaju lako proširenje sistema, dok komunikacijski moduli omogućavaju prilagodljivost prenosa alarma i određivanje parametara i održavanje sistema.
Kontrolne jedinice su dizajnirane za ekonomično instaliranje i puštanje u rad sistema. Lako se programiraju svi parametri preko LCD tastature i Sylcom® softvera, tako da je rizik neispravne konfiguracije gotovo elimisan.
Svi Sintony modeli i povezani detektori, komponente sistema i dodatci su zaštićene od nedozvoljenog pristupa ili imaju obaveštajni alarm kao zaštitu od oštećenja ili neovlašćenog manipulisanja.
Sintony je prava platfoma na kojoj treba graditi ekonomičan sistem za detekciju provalnika, što olakšava kompletan sigurnosni proces uključujući verifikaciju pouzdanosti alarma i prenosa kroz četiri stuba detekcije/nadgledanja, kontrole/rukovanja, verifikacije i prenosa alarma.
Široki asortiman Siemens-ovih internih i eksternih detektora pokreta, kao što je E-Line (link) dopunjavaju Sintony sisteme i na taj način nude detekciju provala koja je prilagođena potrebana korisnika.
Ovo uključuje spoljne PIR detektore, interne dualne detektore pokreta i specijalističke vrste detekcije kao što su seizmički uređaji i uređaji za nadzor sa slikom, kako bi se osiguralo da je sistem pogodan za primenu u situacijama kada postoji potreba za najvišim nivoom bezbednosti.


Centrala
Inteligentna tehnologija za svršeno instaliranje i održavanje

Moduli ulaz/izlaz, jedinice za napajanje i daljinske tastere koje su povezane na centralnu kontrolnu jedinicu preko E-Bus-a. Stalna upotreba Bus tehnologije donosi mnoge prednosti, uključujući smenjenje troškova radne snage, veoma jednostavan sistem planiranja i niski troškovi instaliranja i održavanja.

Kontrolana jedinica SI120, Savršena zaštita zgrada iznutra i spolja

 • Multifunkcionalana jedinica za kontrolu provala
 • Modularni dizajn
 • Širok izbor funkcionalnih modula
 • Jednostavan rad sa čitačem karticar
 • Flexibilno konfigurisanje
 • Komuniciranje putem PSTN ili ISDN telefonske mreže, IP ili GSM (GPRS)
 • 2+1 particije koje se mogu kombinovati
 • 6 - 22 ulaza koja se mogu pojedinačno programirati
 • 5 - 23 izlaza koja se mogu pojedinačno programirati
 • Do 19 korisnika koji se mogu slobodno definisati
 • 2 kalendara za podešavanje particija
 • Razni metodi za verifikaciju različitig alarma
 • Daljinsko konfigurisanje i održavanje korišćenjem Sylcom® softvara
 • Mogućnost integracije za bežični sistem


Kontrolana jedinica SI220, Savršena zaštita zgrada iznutra i spolja
 • Modularni dizajn
 • Širok izbor funkcionalnih modula
 • Jednostavanrad sa čitačem kartica
 • Fleksibilno konfigurisanje
 • Komunikacija putem PSTN ili ISDN telefonske mreže, IP ili GSM (GPRS)
 • 6 particija koje se mogu kombinovati
 • 8 - 48 ulaza koji semogu pojedinačno programirati
 • 8 - 49 izlaza koja se mogu pojedinačno programirati
 • Do 49 korisnika koji se mogu slobodno definisati
 • 8 kalendara na nedeljnom nivou
 • Razni metodi za verifikaciju različitig alarma
 • Daljinsko konfigurisanje i održavanje korišćenjem Sylcom® softvara
 • Mogućnost integracije za bežični sistem


Kontrolana jedinica SI410, Savršena zaštita zgrada iznutra i spolja
 • Multifunkcionalana jedinica za kontrolu provala
 • Modularni dizajn
 • Širok izbor funkcionalnih modula
 • Jednostavan rad sa čitačem katica
 • Flexibilno konfigurisanje
 • Komuniciranje putem PSTN ili ISDN telefonske mreže, IP ili GSM (GPRS)
 • 16 particije koje se mogu kombinovati
 • 16 - 464 ulaza koja se mogu pojedinačno programirati
 • 11 - 154 izlaza koja se mogu pojedinačno programirati
 • Do 497 korisnika koji se mogu slobodno definisati
 • 20 kalendara koja se mogu programirati dve godine unapred
 • Razni metodi za verifikaciju različitig alarma
 • Daljinsko konfigurisanje i održavanje korišćenjem Sylcom® softvara
 • Mikro programiranje za prilagođene funkcija
 • Mogućnost integracije za bežični sistem