Kontrola pristupa > Pregled sistema

Sigurnost i pristupačnost u savršenoj harmoniji

Pored problem sa ključevima koji se stalno gube i brava koje su skupe za menjanje, najveća mana ključeva, sa aspekta bezbednosti, jeste činjenica da ljudi koji imaju ključeve objekata imaju neograničen pristup i njihovi dolasci i odlasci se ne mogu pratiti.

Sistem kontrole pristupa, sa druge strane,je da omogući vlasniku-operateru zgrade da ograniči pristup njegovom objektu u određeno vreme u toku nedelje ili dana i u određene delove zgrade. Više ne postoji potreba za izdavanjem ključeva osoblju.

Zaposleni, izvođači, lica koja rade dostavu itd. će jednostavno dobiti karticu za pristup i/ili šifru koja im odobrava pristup odgovarajućim vratima u odgovarajuće vreme u toku dana i na taj način omogućava praćenje kretanja – ko je bio gde i kada.