Video nadzor > Pregled sistema

Moderna umetnost video nadzora

Naš portfolio video nadzora obezbeđuje da ništa ne propustite. Sa ovim proizvodima ste maksimalno svesni, minimizirajući rizik od lažnog alarma.
Nudimo dome kamere i kamere sa kućištem (obe sa opcijom za IP), objektive, sistem za upravljanje digitalnim videom, sistemima matrica, zglobnim držačima, kućišta i dodatke.
Kao i sa svim Siemens-ovim proizvodima koriste se poslednje tehnologije u proizvodnji kako bi se osigurao izuzetan kavlitet. Ovi proizvodi su dizajnirani kako bi se uklopili sa kontrolom pristupa i detekcijom provalne i optimizirani su kako za instalatere tako i za krajnje korisnike.
Integracija sa SiPass sistemom kontrole pristupa osigurava punu interoperabilnost i postavlja ga kao standard. Šta više, omogućavamo i veoma zgodan daljinski pristup putem internet pretraživača ili pametnog telefona. Jednostavnost, fleksibilnost i pouzdanost.To je umetnost sigurnosti.


Interoperabilnost

Ključ uspeha svakog sistema sigurnosti je fleksibilnost – fleksibilnost kako za unapređivanje tako i za proširivanje sistema. Siemens-ov portfolio video nadzora se lako može proširiti kako se menjaju potrebe i integracija sa Siemens-ovim sistemima kontrole pristupa i detekcije provale obezbeđuje kompletan sigurnosni sistem od jednog dobavljača.img

Siemens-ov elektronski sigurnosni sistem poseduje sposobnosti inherentne interoperabinosti, što znače da se lako i brzo međusobno povezuju. Prema tome, bez obzira na veličinu instalacije koja treba da se zaštiti, nije potrebno dodatno razvijanje. Samim tim, skraćujemo vreme potrebno za instaliranje, potrebu za naprednim treningom i na kraju, samo održavanje je pojednostavljeno. Ono što Siemens nudi je ustvari odmah speremno za korišćenje.
Bez obzira da li specifikujete, integrišete ili instalirate sigurnosni sistem potrebna su vam rešenja koja su dovoljno fleksibilna da bi zadovoljila vaše trenutne potrebe, a da pritom dozvoljava da se sistem proširi ili unapredi u kasnijem periodu.
Siemens-ovi proizvodi video kontrole dizajnirani su sa vašim zahtevima na umu i pomoćiće vam da dobijete samo najbolje od svog sigurnosnog sistema.CCTV – analogni ili IP?
Fundamentalni zahtevi sigurnosnog sistema sa video nadzorom jesu da obezbedi kvalitetnu sliku, lak pristup snimljenom materijalu i sposobnost da prati metu preko određenog prostora. Dalja poboljšanja bezbednosti na sistemu takođe mogu uključiti sistem prepoznavanja ponašanja i sposobnost da na inteligentan način nadzire situacije kada postoji gužva.

img

I analogni i IP sistemi mogu vrlo efikasno da zadovolje ove zahteve. Tabela koja se nalazi niže ističe međusobne razlike analognog i IP sistema kako bi Vam pomogli da odlučite koji sistem je pogodni za Vas.  Analogni sistem IP sistem
Definicija sistema Standardno rešenje sadrži sistem snimanja zatvorenog tipa u kome su monitori, kamere i rekorderi direktno povezani na njega. Broj komponenti u ovom sistemu je ograničenu zavisnosti od broja ulaza i izlaza koji su dostupni. Za razliku od analognog sistema ne postoji ograničen broj dozvoljenih komponenti. Korišćenje IP mreže omogućava integraciju sa ostalim sistemima uključujući kontrolu pristupa i detekciju provalnika, kao i opciju da se vrši daljinsko nadgledanje dodatnih mesta.
Za budućnost Analogni sistemi se smatraju dobro uhodanim, što za rezultat ima pojednostavljeno nadgledanje i konfigurisanje. Pošto se analogno smatra zrelim rešenjem svaki budući razvoj će najverovatnije biti fokusiran na to da se postojeći sistem unapredi pre nego da se ide na razvoj nove tehnologije. Zahvaljujući aspektu otvorene tehnologije koju ima IP, a u poređenju sa tehnologijom zatvorenog tipa koji se povezuje sa analognim sistemom, IP komponente u mnogome imaju mogućnost poboljšanja funkcionalnost i veću rezoluciju koja za rezultat ima bolji kvalitet slike.
Rezolucija Maksimum 625 linije. Više različitih opcije koje idu od VGA do pune HD rezolucije.
Broj frejmovi 25 frejmova (PAL) / 30 frejmova (NTSC). Više različitih opcije.
Kašnjenje signala koji prenosi podatake Nema. Ima, u zavisnosti od propusnog opsega, mrežnog okruženja i drugih komponenti koje koriste istu mrežu.
Slabljenje signala koji prenosi podatke Da, u zavisnosti od udaljenosti koju treba da pređe video signal i tipa prenosa koji se koriti (npr. Coax, parica etc). Nema.